Δημοσιεύθηκε στις 17/03/2021

Τρίτη 23 Μαρτίου 2021, ὥρα 7.00 μ.μ.

“Θέλει ἀρετήν καί τόλμην ἡ ἐλευθερία”

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ἀπολυτίκιο Εὐαγγελισμοῦ

Ἄνοιγμα–Παρουσίαση: κ. Ἀντώνιος Εὐαγγέλου , ἰατρός

«Στόν ἀνδριάντα τοῦ Γρηγορίου τοῦ Ε΄»
ποίηση Ἀρ. Βαλαωρίτη, μουσική Γεωρ. Βαρδακώστα

«Τολμᾶς νά εἶσαι ἐλεύθερος; »
ὁμιλητής: κ. Χρῆστος Μπακιρτζῆς
συνταγματάρχης, πληροφορικός

«Ὁ Θούριος τοῦ Ρήγα»

«Μιλοῦν οἱ ἥρωες»

«Ἀπ’ τῶν προγόνων τό κρασί»
στίχοι ΧΦΔ Θεσσαλονίκης, μουσική Π. Ζουρνατζόγλου – Γ. Νομικός

«Γυναῖκες μάρτυρες τῆς Πίστεως καί τῆς Πατρίδας»,
ὁμιλήτρια: δ. Εὐθαλία Γούναρη, πολ.μηχανικός, θεολόγος

«Γυναῖκες τῆς πατρίδας μου»
Στίχοι Α. Αὐγερινοῦ, μουσική Ἑλένης Ἰνεπολόγλου-Τσαντήλα

«Δάκρυ Λευτεριᾶς», Ταινία μικροῦ μήκους

«Τοῦ “Εἰκοσιένα“ ἡ ψυχή»
στίχοι Α. Αὐγερινοῦ, μουσική Κων. Μαρινοπούλου

«Ἡ καλλιέργεια τῆς ἀρετῆς καί τῆς τόλμης ἀπό τήν Ἐκκλησία»
ὁμιλητής: Ἀρχ. π. Μιχαήλ Σαντοριναῖος

Ἐθνικός Ὕμνος

Category Tag