Δημοσιεύθηκε στις 12/06/2017
Το δοξαστικό των Αίνων του Πάσχα όπως αποδόθηκε από την χορωδία των φοιτητών στη γιορτή λήξης των εργασιών της Χριστιανικής Φοιτητικής Δράσης Θεσσαλονίκης.
Category Tag