Δημοσιεύθηκε στις 12/05/2020

Πέμπτη 14/5/2020

«Παρά τάς διεξόδους τῶν ὑδάτων»
Η εκπληκτική ουσία που ονομάζεται νερό!

Βασίλειος Πετρουλέας, Δρ Φυσικός, τ. Διευθυντής Ερευνών Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»

Category Tag