Δημοσιεύθηκε στις 15/04/2020

Όρθρος Μ. Τετάρτης
Στιχηρό των Αίνων « Ὅτε ἡ ἁμαρτωλός…»
Απόδοση στη Νεοελληνική
Όταν η αμαρτωλή γυναίκα (μετανοημένη) προσέφερε το μύρο, τότε ο μαθητής (ο Ιούδας) έκανε συμφωνία με τους παράνομους άρχοντες· εκείνη μεν χαιρόταν καθώς άδειαζε το πολύτιμο μύρο, ενώ αυτός βιαζόταν να πωλήσει τον ανεκτίμητο Κύριο. Αυτή γνώριζε τον Δεσπότη, ενώ αυτός χωριζόταν από τον Κύριο. Αυτή ελευθερωνόταν από την αμαρτία κι ο Ιούδας γινόταν δούλος του εχθρού διαβόλου. Φοβερό πράγμα η αμέλεια για την ψυχή! Μεγάλη η μετάνοια! Αυτή τη μετάνοια χάρισε σε μένα, Σωτήρα μας, Εσύ που υπέμεινες τα φρικτά Πάθη για χάρη μας και σώσε μας.

Category Tag