Δημοσιεύθηκε στις 16/04/2020

«Ὅτε οἱ ἔνδοξοι Μαθηταί…» (ἦχος πλ. δ΄)
Τροπάριο του Όρθρου της Μεγάλης Πέμπτης
Απόδοση στη Νεοελληνική
Όταν οι ένδοξοι μαθητές κατά τον Μυστικό Δείπνο φωτίζονταν από την ταπεινοφροσύνη του Κυρίου, που τους ένιψε τα πόδια, τότε ο ασεβής Ιούδας, προσβεβλημένος από το πάθος της φιλαργυρίας, σκοτιζόταν στο νου και παραδίδει στους παράνομους δικαστές Εσένα, τον δίκαιο Κριτή. Εσύ λοιπόν, άνθρωπε, που αγαπάς τα χρήματα, δες τον Ιούδα, που εξαιτίας τους κατάντησε να απαγχονιστεί. Απόφευγε την άπληστη ψυχή, που τόλμησε τέτοια πράξη κατά του Διδασκάλου του. Δόξα σε Σένα, Κύριε, που είσαι αγαθός προς όλους.

Category Tag