Δελτίο Τύπου

Μέ τόν τίτλο «ΓΕΝΟΥΣ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤ᾿ ΑΡΜΑΤΑ – Ἡ συμβολή τῆς Ἐκκλησίας στήν προεπαναστατική παιδεία καί στόν ἀγώνα τοῦ ᾿21» ὁ τομέας Ἐπιστημόνων τοῦ Συλλόγου Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολικῆς Δράσεως «Ὁ Μέγας Βασίλειος» διοργανώνει τήν Κυριακή 3 Ἰανουαρίου 2021 τό 61ο Παιδαγωγικό του Συνέδριο, τό ὁποῖο θά μεταδοθεῖ διαδικτυακά μέσα ἀπό τό διαδικτυακό κανάλι «Λόγος Παρακλήσεως» – logosparakliseos.gr. Τό θέμα τοῦ Συνεδρίου ἀναφέρεται στό ρόλο πού ἔπαιξε ἡ Ἐκκλησία στήν παιδεία τῶν Ἑλλήνων κατά τά 400 χρόνια δουλείας, καθώς καί στή συμμετοχή της στόν ἔνοπλο ἀγώνα τοῦ ᾿21.

Ἔγκριτοι ὁμιλητές θά ἀπαντήσουν σέ ἐρωτήματα αἰχμῆς, ὅπως τά παρακάτω:

 

 • Ὑπῆρξε ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία δύναμη προοδευτική ἤ παράγοντας ἀνασταλτικός στήν ἐθνεγερσία τοῦ ᾿21;
 • Ποιά ἡ προσφορά της στόν ὑπόδουλο Ἑλληνισμό τά 400 χρόνια ὑποταγῆς στόν Ὀθωμανό;
 • Στήριξε καί πῶς τήν ἐθνική συνείδηση καί τήν πολιτισμική ταυτότητα τοῦ Νέου Ἑλληνισμοῦ;
 • Ποιός ὁ χαρακτήρας τῆς παιδείας τά χρόνια τῆς Τουρκοκρατίας; Γιατί ἡ πλειονότητα τῶν δασκάλων ἦταν κληρικοί;
 • Κρυφό σχολειό: Μύθος ἤ πραγματικότητα; Τί κρύβεται πίσω ἀπό τήν προσπάθεια ἀποδόμησής του;
 • Ὑπῆρξε ὁ ὀρθόδοξος Κλῆρος ὑπέρμαχος τοῦ σκοταδισμοῦ; Ποιά ἡ σχέση του μέ τόν Νεοελληνικό Διαφωτισμό;

Μπορεῖτε νά μείνετε ἐνημερωμένοι καί νά παρακολουθήσετε τό συνέδριο μέσα ἀπό τήν ἱστοσελίδα:
https://logosparakliseos.gr/paidagogiko-synedrio-61/

Πρόγραμμα


Α’ Συνεδρία
11.30 – 13.30

11.30: Τά ὀρθόδοξα γράμματα καί ὁ ἀγώνας
κ. Χαράλαμπος Μηνάογλου, Δρ Νεότερης Ἱστορίας, Διευθυντής Πρότυπου Γενικοῦ Λυκείου Ἰωνιδείου Σχολῆς Πειραιᾶ

11.50: Κρυφό σχολειό: Μύθος ἤ πραγματικότητα;
κ. Ἀθηνᾶ Ἀλεξίου, Φιλόλογος Καθηγήτρια, Ἐκπαιδευτήρια «Ἡ Ἑλληνική Παιδεία»

12.10: Συζήτηση


Β’ Συνεδρία
18.00 – 20.00

18.00: Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί ἡ ἐπιβίωση τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἐπί Τουρκοκρατίας
κ. Κωνσταντῖνος Χολέβας, Πολιτικός Ἐπιστήμων

18.20: Ἡ συμβολή τῆς Ἐκκλησίας στόν ἔνοπλο ἀγώνα τοῦ ᾿21
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ. Χρυσόστομος

18.40: Συζήτηση


Συντονίζει ὁ κ. Δημήτριος Ράπτης, Φιλόλογος, Διευθυντής Λυκείου Ἐκπαιδευτηρίων «Ἡ Ἑλληνική Παιδεία».


Σέ ὅσους παρακολουθήσουν τό συνέδριο, θά παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης.

Διαγράμματα Εἰσηγήσεων


Α’ Συνεδρία


Τά ὀρθόδοξα γράμματα καί ὁ Ἀγώνας

Εἰσηγητής: Χαράλαμπος Μηνάογλου – Δρ Νεότερης Ἱστορίας, Διευθυντής Πρότυπου Γενικοῦ Λυκείου Ἰωνιδείου Σχολῆς Πειραιᾶ

 • Ἡ παιδεία τοῦ Γένους κατά τήν Τουρκοκρατία
 • Ἐκπαίδευση: ποιοί καί πῶς μποροῦσαν νά μάθουν γράμματα;
 • Γιατί τά 9/10 τῶν δασκάλων ἦταν κληρικοί;
 • Τί διδασκόταν στά ἑλληνόπουλα τῆς Τουρκοκρατίας;
 • Ποιά βιβλία χρησιμοποιοῦνταν;
 • Γιατί οἱ Τοῦρκοι ἐπέτρεπαν στό Πατριαρχεῖο νά λειτουργεῖ κάποια σχολεῖα;
 • Διδάσκαλοι τοῦ Γένους καί Ἀγώνας γιά τήν ἀποτίναξη τοῦ ὀθωμανικοῦ ζυγοῦ καί τήν ἐπανίδρυση Ὀρθόδοξης Αὐτοκρατορίας
 • Ἅγιος Μακάριος Κορίνθου καί Ἅγιος Ἀθανάσιος ὁ Πάριος: Ὑπέρμαχοι τοῦ Ἀγώνα τῶν Ὀρθοδόξων
 • Εὐγένιος Βούλγαρης, ἀρχιεπίσκοπος Σλαβινίου καί Χερσῶνος: ὁ πνευματικός αὐτῶν πού ὀργάνωσαν τήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821

Κρυφό σχολειό: μύθος ἤ πραγματικότητα;

Εἰσηγήτρια: Ἀθηνᾶ Ἀλεξίου – Πολιτικός Ἐπιστήμων

 • Ὁ ἀρχικός προβληματισμός: ὑπάρχουν καί περίφημες σχολές καί κρυφά σχολειά ἐπί τουρκοκρατίας;
 • Ἡ ἀναθεώρηση τῆς Ἱστορίας καί ὁ ἀπώτερος στόχος τῆς ἀποδόμησης
 • Θέση καί κύρια ἐπιχειρήματα τῶν ἀρνητῶν τοῦ κρυφοῦ σχολειοῦ
 • Ἀναίρεση τῆς ἀποδόμησης τοῦ κρυφοῦ σχολειοῦ:
  • Κακή ἀνάγνωση τῶν πηγῶν
  • Ἡ μεθοδολογία τῆς Ἱστορίας
  • Ὁ ὀρθός λόγος
 • Τεκμηρίωση τοῦ κρυφοῦ σχολειοῦ:
  • Τό θεσμικό πλαίσιο τῆς λειτουργίας τῶν σχολείων
  • Τά χαρακτηριστικά τῶν σχολείων
  • Καταπιεστικό καθεστώς καί δράση ἐν κρυπτῷ
  • Μιλοῦν οἱ πηγές
 • Συμπεράσματα

Β’ Συνεδρία


Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί ἡ ἐπιβίωση τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἐπί Τουρκοκρατίας

Εἰσηγητής: Κωνσταντῖνος Χολέβας – Πολιτικός Ἐπιστήμων

 • Ὅποιος χανόταν γιά τήν Ὀρθοδοξία, χανόταν καί γιά τόν Ἑλληνισμό.
 • Ἐξισλαμισμοί-Νεομάρτυρες.
 • Ρωμηός/Γραικός/Ἕλλην.
 • Ἡ διαφύλαξη τῆς γλώσσας: Ἅγιος Δαμασκηνός Στουδίτης, Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός.
 • Ἡ ἐλπίδα γιά ἀπελευθέρωση: Ἠλίας Μηνιάτης, Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης.
 • Ὁ θεσμός τῶν κοινοτήτων: Προέκταση τῆς ἐνορίας.
 • Ὁ Ὀρθόδοξος κλῆρος καί οἱ πολυάριθμες ἐξεγέρσεις πρίν ἀπό τό 1821.
 • Ὀρθοδοξία καί Διαφωτισμός: Ἐπιφυλάξεις καί ἐπιλεκτικές συνθέσεις.
 • Οἱ διαπιστώσεις Ἑλλήνων καί ξένων ἱστορικῶν.
 • Ἡ σταυροαναστάσιμη πορεία μας: Διδάγματα γιά τή σημερινή ἐποχή.

Ἡ συμβολή τῆς Ἐκκλησίας στόν ἔνοπλο ἀγώνα τοῦ ᾿21

Εἰσηγητής: Σεβ. Μητροπολίτης Πατρῶν κ. Χρυσόστομος

 1. Κατά τή διάρκεια τοῦ ἀγώνα τοῦ ᾿21 ὁ Ἱερός Κλῆρος:
  • Βρισκόταν κοντά στό λαό μέ πνευματική ὑποστήριξη
  • Εὐλόγησε τά ὅπλα
  • Ὕψωσε τή σημαία τοῦ Σταυροῦ καί τοῦ Ἔθνους
 2. Ἀναφορά σέ τρεῖς κατηγορίες Κλήρου στήν προσφορά τους στόν ἀγώνα:
  • Θυσίες Μοναχῶν καί Ἱερές Μονές πού συνέβαλαν τά μέγιστα στόν ἀγώνα
  • Διάκονοι καί Ἱερεῖς στά πεδία τῶν μαχῶν
  • Ἀρχιερεῖς πού προσφέρθηκαν ἐθελόθυτα θύματα ὑπέρ Πίστεως καί Πατρίδος
 3. Ἡ ἀξία τῆς θυσίας τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου γιά τήν Πατρίδα σήμερα. Ὁ ἀκήρυκτος πόλεμος στήν ἐποχή μας ἐναντίον ἱερῶν καί ὁσίων. Πνευματικές ἀντιστάσεις.

Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος (κατά κόσμον Χρῖστος Σκλήφας), γεννήθηκε στό χωριό Λουκᾶ τῆς Τριπόλεως τό ἔτος 1958. Εἶναι Πτυχιοῦχος τῆς Παιδαγωγικῆς Ἀκαδημίας Τριπόλεως καί τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Ἐκάρη Μοναχός στήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Νικολάου Βαρσῶν Τριπόλεως. Τό ἔτος 1981 χειτονονήθηκε Διάκονος καί τό 1983 Πρεσβύτερος ἀπό τό Μακαριστό Μητροπολίτη Μαντινείας καί Κυνουρίας κυρό Θεόκλητο (Φιλιππαῖο) καί τοποθετήθηκε Ἱεροκήρυκας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαντινείας καί Κυνουρίας. Ὑπηρέτησε ὡς Δάσκαλος στήν Δημοτική Ἐκπαίδευση καί ὡς Καθηγητής στήν Παιδαγωγική Ἀκαδημία Τριπόλεως ἐπί ὀκταετία. Ἐπίσης δίδαξε στήν Σ.Ε.Λ.Δ.Ε. καί στά Π.Ε.Κ. Τριπόλεως. Ἐπί δεκαεπτά ἔτη ἦτο Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Νικολάου Βαρσῶν Μαντινείας. Τό ἔτος 1993 προσελήφθη στά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὅπου, παράλληλα μέ τά καθήκοντά του στήν Ἱερά Μητρόπολη Μαντινείας καί Κυνουρίας, ὑπηρέτησε κατ’ ἀρχήν ὡς Κωδικογράφος καί ἐν συνεχείᾳ ὡς Γραμματεύς τῶν Συνοδικῶν Ἐπιτροπῶν Τύπου καί Μοναχικοῦ Βίου.

Ἀπό  τό ἔτος 2000 ὑπηρέτησε ὡς Β’ Γραμματεύς Αὐτῆς καί ἀπό τό 2003 ἕως τῆς προαγωγῆς του στήν θέση τοῦ Μητροπολίτου Πατρῶν, ὡς Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.

Μητροπολίτης Πατρῶν ἐξελέγη τήν 19ην  Φεβρουαρίου 2005 καί ἐχειροτονήθη τήν ἑπομένην 20ην Φεβρουαρίου.


Κωνσταντίνος Χολέβας

Γεννήθηκε στή Θεσσαλονίκη τό 1957. Εἶναι ἀριστοῦχος ἀπόφοιτος τοῦ Πειραματικοῦ Σχολείου τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Σπούδασε Δημόσιο Δίκαιο καί Πολιτικές Ἐπιστῆμες στή Νομική Σχολή τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Εἶναι ἐπιστημονικός Συνεργάτης τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Πολιτιστικῆς Ταυτότητος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Ἐπί 18 ἔτη διετέλεσε Ἀρχισυντάκτης τοῦ Περιοδικοῦ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, Ἐπισήμου Δελτίου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Εἶναι συνεργάτης πολλῶν ἐφημερίδων καί περιοδικῶν, και ἔχει συγγράψει ἀρκετά βιβλία. Εἰδικεύεται στά ἐθνικά καί ἱστορικά θέματα καθώς καί στήν ἀνάδειξη καί τεκμηρίωση τῆς Ὀρθόδοξης Χριστιανικῆς Παράδοσης. Ἀπό τόν Φεβρουάριο τοῦ 1989 εἶναι τακτικός συνεργάτης τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί τοῦ Ραδιοσταθμοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς ὡς ἐπιμελητής ἐκπομπῶν καί ὡς σχολιαστής. Γνωρίζει τήν Ἀγγλική, Γαλλική καί Ἰταλική γλῶσσα.


Ἀθηνᾶ Ἀλεξίου

Ἡ Ἀθηνᾶ Ἀλεξίου σπούδασε κλασική φιλολογία στή Φιλοσοφική Σχολή τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ὑπηρετεῖ ὡς φιλόλογος στά ἐκπαιδευτήρια Ἀθηνῶν «Ἡ Ἑλληνική Παιδεία». Ἐργάστηκε ὡς στέλεχος σέ παιδικές, ἐφηβικές καί φοιτητικές κατασκηνώσεις. Ἔχει εἰσηγηθεῖ ἐπιστημονικά καί ἐκπαιδευτικά θέματα σέ συνέδρια. Εἶναι κάτοχος Med στή «Θεωρία, πράξη καί ἀξιολόγηση τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ ἔργου». Ἀρθρογραφεῖ. Ἀπό τίς ἐκδόσεις «Ὁ Σωτήρ» κυκλοφορεῖ τό βιβλίο της «1821: μύθος ἤ θαῦμα;».


Χαράλαμπος Μηνάογλου

Ὁ Χαράλαμπος Μηνάογλου εἶναι διδάκτωρ νεώτερης ἱστορίας τοῦ Τμήματος Ἱστορίας-Ἀρχαιολογίας τοῦ Ε.Κ.Π.Α. Διετέλεσε ὑπότροφος τοῦ Ἱδρύματος Ὠνάση καί τοῦ Ι.Κ.Υ. Ἔχει ἐργαστεῖ στό Ἰνστιτοῦτο Νεοελληνικῶν Ἐρευνῶν τοῦ Ἐθνικοῦ Ἱδρύματος Ἐρευνῶν (Πρόγραμμα ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ) καί στό Κέντρον Ἐρεύνης Ἱστορίας Νεωτέρου Ἑλληνισμοῦ τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν. Διευθύνει τό Πρότυπο Λύκειο τῆς Ἰωνιδείου Σχολῆς Πειραιᾶ. Ἔχει δημοσιεύσει πέντε βιβλία καί δεκάδες ἐπιστημονικά ἄρθρα στήν Ἑλλάδα καί τό ἐξωτερικό. Ἐχρημάτισε μέλος τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Πολιτιστικῆς Ταυτότητας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Τά ἐπιστημονικά του ἐνδιαφέροντα ἑστιάζονται κυρίως στήν περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας καί εἰδικότερα στόν πνευματικό βίο τῶν Ἑλλήνων, τούς Ἕλληνες περιηγητές, τήν ἑλληνική ἱστοριογραφία, τούς Φαναριῶτες, τήν Ἑλληνική Ἐπανάσταση, τόν Ἀνθελληνισμό καί τήν ἐκκλησιαστική ἱστορία.

Ἡ σελίδα μας στό facebook

@ Παιδαγωγικό Συνέδριο Συλλόγου «Ὁ Μέγας Βασίλειος»

61ο Παιδαγωγικό Συνέδριο Τομέως Ἐπιστημόνων Συλλόγου Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολικῆς Δράσεως «Ὁ Μέγας Βασίλειος»

ΓΕΝΟΥΣ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤ᾿ ΑΡΜΑΤΑ – Ἡ συμβολή τῆς Ἐκκλησίας στήν προεπαναστατική παιδεία καί στόν ἀγώνα τοῦ ᾿21

Κυριακή 3 Ἰανουαρίου 2021

close

Εγγραφείτε συνδρομητής στο κανάλι μας!