Δημοσιεύθηκε στις 10/04/2021

Κυριακή 11/4/2021, 7:30μμ

«Η Κατάκριση»

κατά τον Αγ. Ιωάννη της Κλίμακος

Ομιλητής:

Αρχιμ. Χριστόδουλος Κογιώνης

Category Tag