Δημοσιεύθηκε στις 08/04/2020

Εκπομπή-συζήτηση των φοιτητών της ΧΦΔ με τον κ. Σταύρο Μποζοβίτη, θεολόγο – συγγραφἐα.

Πότε θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία;
Ποιος θα είναι ο κριτής;
Ποιοι είναι αυτοί που θα κριθούν;
Πώς, με ποια κριτήρια θα γίνει η κρίση;

Category Tag