Δημοσιεύθηκε στις 25/05/2015

Διακόνισσες
Σ’ ένα κόσμο τόσο ξένο πλανεμένο, σκοτεινό
πόσοι άνθρωποι πονούνε και ζητούν το λυτρωμό.
Περιμένουν ένα χέρι στη ζωή τους ν’ απλωθεί
να τους δώσει της Αγάπης παρουσία ζωντανή.

Κάνε, Θεέ μου, όλη η ζωή μου
να μιλάει μονο για Σε.
Δωσ’ μου τη χαρά να διακονήσω
“πρώτος” να γενώ στον ουρανό,
τη ζωή μου όλη να χαρίσω
μια θυσία στον αδελφό μου (δις).

Με ειρήνη στην καρδιά μου,
μια ολόθερμη ευχή
δώσε, Θεέ μου, τη ζωή μου
να μοιράζομαι στη γή.
Ταπεινή διακονία Σου προσφέρω σιωπηλά,
Σένα μόνο αναγνωρίζω στην ανθρωπινη ματιά.
Κάνε, Θεέ μου…(δις)

Category Tag