Δημοσιεύθηκε στις 26/05/2021

«Ἀπό τήν Ἅλωση στή Μεγάλη Ἰδέα»
Κυριακή 30 Μαίου 2021

Πρόγραμμα

Κοντάκιο: τῇ Ὑπερμάχῳ
Παρουσιαστής: Κωνσταντῖνος Μαρινόπουλος, φιλόλογος

Τραγούδι: Ὁ πατρο – Κοσμᾶς

Α΄ εἰσήγηση: κ. Λουκᾶς Κασιάρας, φιλόλογος
«Ἡ Μεγάλη Ἰδέα ἀπό τήν Ἅλωση στό 1821»

Τραγούδι: Θά ‘ρθει μία μέρα

Προβολή: «Ἡ Ἑλλάδα τῆς Ἰδέας, τῆς Μεγάλης Ἰδέας»
Κείμενο προβολῆς: Δημήτριος Παπαδόπουλος, φιλόλογος

Τραγούδι: Ὁ μαρμαρωμένος Βασιλιάς

Β΄ εἰσήγηση: κ. Νικόλαος Παπανικολόπουλος, ὑποναύαρχος
«Ἡ Μεγάλη Ἰδέα ἀπό τό 1821 στό σήμερα»

Τραγούδι: Ἡ ζωή μέσα ἀπ’ τό χῶμα

Κλείσιμο: π. Μιχαήλ Σαντοριναῖος
«Ἡ Μεγάλη Ἰδέα καί τό χρέος μας»

Τροπάρια Μαρτυρικά Ἁλώσεως

Category Tag